Back to top

Hotel számára kínált termékek

A szállodai értékesítés a hotel kiépítésétől függően kiegészülhet vendéglátással, wellness-, vagy konferenciaszolgáltatással, melyek hátterében készlet- és pénzügyi nyilvántartás áll. Mindezeket szolgálják a feltűntetett termékek. A különböző feladatkörű, közös adatbázisra épülő szoftverekből igény szerinti összeállítás választható.

A speciális éttermi hardveren kívül szerver és munkahelyi számítógép is rendelhető.Az elvi vázlat a teljes kiépítést, a megvalósítási példák jellemző összeállításokat szemléltetnek.